Unia Europejska

R&D

Obecnie firma realizuje projekt pt. "Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródła węgla odpadowego glicerolu" w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest opracowanie wysoce proekologicznej technologii utylizacji glicerolu przy jednoczesnej produkcji kwasu hialuronowego na drodze biotechnologicznej. Ten biwalentny efekt będzie uzyskany poprzez wyhodowanie unikatowego w skali światowej osmofilnego szczepu bakterii ekstremofilnych. Szczep będzie pełnił funkcję organizmu utylizującego glicerol, jednocześnie produkując kwas hialuronowy.

Za nadrzędny cel firma REFIMOL postawiła sobie prace o charakterze badawczo-rozwojowym, skupiające się przede wszystkim na zagadnieniach biotechnologicznych.

Obecnie kluczowym działaniem firmy są prace o charakterze badawczo - rozwojowym ukierunkowane na opracowanie technologii biodegradacji odpadowego glicerolu w oparciu o unikatowy szczep ekstremofilny produkujący kwas hialuronowy. Działania firmy REFIMOL zmierzają w kierunku opracowania technologii kwasu HA, dlatego też do głownych odbiorców firmy należy zaliczyć przede wszystkim producentów kosmetyków (również producentów HA). Pracujemy również nad przełomową technologią pozyskiwania niskocząsteczkowych osmoprotektantów ze szczepów bakterii ekstremofilnych.

Firma Refimol to zespół doświadczonych naukowców, których celem jest odkrywanie nieodkrytego.

Nasza oferta

NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST DO:

 • producentów i dystrybutorów żywności
 • przemysłu farmaceutycznego i chemicznego
 • przemysłu kosmetycznego
 • przemysłu petrochemicznego
 • i innych, w których wykorzystywane są metody badawcze i analityczne zgodnie z odpowiednimi normami jakościowymi i wymaganiami sprzętowymi będącymi w posiadaniu naszego laboratorium

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:

 1. Opracowanie metod analitycznych lub/i ich optymalizacja
  • - oznaczanie zawartości i potwierdzenie tożsamości
  • - uwalnianie substancji czynnych i porównanie porfili
  • - zawartości zanieczyszczeń i oznaczanie produktów rozpadu
  • - pozostałości rozpuszczalników

   Metody zgodne z Ph. Eur., FP, USP, ICH, odpowiednimi Normami PN i EN-ISO lub innymi wytycznymi indywidualnymi klientów.

 2. Walidacja metod analitycznych
 3. Wdrożenie metod analitycznych
  • - optymalizacja metod zgodnie z wymaganiami i możliwościami klientów
  • - transfer metod
  • - szkolenia i doradztwo
 4. Badania stabilności.
 5. Analizy , również rutynowe, realizowane przez laboratorium to m.in. badanie zawartości i tożsamości:
  • - witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
  • - witamin nierozpuszczalnych w tłuszczach
  • - substancji słodzących
  • - substancji konserwujących
  • - alkoholi
  • - pestycydów
  • - barwników
  • - substancji czynnych
  • - metali (Hg, As, Se, Sb, Bi, Sn, Te i innych)
 6. Oznaczanie wartości odżywczych
 7. Opracowania statystyczne wyników badań
Refimol

O firmie

Za nadrzędny cel firma REFIMOL postawiła sobie prace o charakterze badawczo-rozwojowym, skupiające się przede wszystkim na zagadnieniach biotechnologicznych.

Obecnie kluczowym działaniem firmy są prace o charakterze badawczo - rozwojowym ukierunkowane na opracowanie technologii biodegradacji odpadowego glicerolu w oparciu o unikatowy szczep ekstremofilny produkujący kwas hialuronowy. Działania firmy REFIMOL zmierzają w kierunku opracowania technologii kwasu HA, dlatego też do głownych odbiorców firmy należy zaliczyć przede wszystkim producentów kosmetyków (również producentów HA). Pracujemy również nad przełomową technologią pozyskiwania niskocząsteczkowych osmoprotektantów ze szczepów bakterii ekstremofilnych.

Firma Refimol to zespół doświadczonych naukowców, których celem jest odkrywanie nieodkrytego.

Nasza oferta

NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST DO:

 • - producentów i dystrybutorów żywności
 • - przemysłu farmaceutycznego i chemicznego
 • - przemysłu kosmetycznego
 • - przemysłu petrochemicznego
 • - i innych, w których wykorzystywane są metody badawcze i analityczne zgodnie z odpowiednimi normami jakościowymi i wymaganiami sprzętowymi będącymi w posiadaniu naszego laboratorium

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:

 1. 1. Opracowanie metod analitycznych lub/i ich optymalizacja
  • - oznaczanie zawartości i potwierdzenie tożsamości
  • - uwalnianie substancji czynnych i porównanie porfili
  • - zawartości zanieczyszczeń i oznaczanie produktów rozpadu
  • - pozostałości rozpuszczalników

   Metody zgodne z Ph. Eur., FP, USP, ICH, odpowiednimi Normami PN i EN-ISO lub innymi wytycznymi indywidualnymi klientów.

 2. 2. Walidacja metod analitycznych
 3. 3. Wdrożenie metod analitycznych
  • - optymalizacja metod zgodnie z wymaganiami i możliwościami klientów
  • - transfer metod
  • - szkolenia i doradztwo
 4. 4. Badania stabilności.
 5. 5. Analizy , również rutynowe, realizowane przez laboratorium to m.in. badanie zawartości i tożsamości:
  • - witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
  • - witamin nierozpuszczalnych w tłuszczach
  • - substancji słodzących
  • - substancji konserwujących
  • - alkoholi
  • - pestycydów
  • - barwników
  • - substancji czynnych
  • - metali (Hg, As, Se, Sb, Bi, Sn, Te i innych)
 6. 6. Oznaczanie wartości odżywczych
 7. 7. Opracowania statystyczne wyników badań

KONTAKT

REFIMOL Sp. z o.o.
ul. Ks. Bp Wincentego Tymienieckiego 25c/306
90-350 Łódź

tel. 608 409 440 / 509 349 424
mail: tomasz.kapela@refimol.pl

Zapytanie ofertowe

Refimol :: Wszelkie prawa zastrzeżone | 2017